Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring; Hoe gaat NUOVO om met persoonsgegevens van websitebezoekers?

Contactgegevens: NUOVO Scholen Orteliuslaan 871 3528 BP Utrechtnuovo@nuovo.nl

Verwerkingsverantwoordelijke: het College van Bestuur van NUOVO Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: privacy@nuovo.nl

Inleiding

NUOVO Scholen (NUOVO) verwerkt van bezoekers van haar websites persoonsgegevens. NUOVO vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. NUOVO is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring websitebezoekers leggen wij u graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacy- en cookieverklaring ziet op het bezoek van de website van NUOVO en van alle scholen die onder NUOVO vallen. Dit betreft de volgende websites:

https://www.nuovo.eu https://www.academietien.nl https://www.annavanrijn.nl https://www.ithaka-isk.info https://www.pouwercollege.nl https://www.usgym.nl https://www.x11.nu https://www.openbaarlyceumzeist.nl/ https://www.mavodoorn.nl/

https://www.ovmz.nl/ https://www.vakcollegemaarsbergen.nl/ https://www.isutrecht.nl https://www.lrc.nl https://www.trajectum-college.nl http://www.unic-utrecht.nl https://www.volt.eu https://isr.nuovo.eu

Wilt u weten hoe wij met persoonsgegevens van leerlingen omgaan buiten het bezoek van de website om, lees dan [hier] onze Privacyverklaring leerlingen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van (een van) onze website(s) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beschikbaar stellen en goed laten werken van onze website;
 • Het gebruiken van cookies;
 • Het opnemen van contact op uw verzoek (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag per mail);

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Dat het noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst zorgvuldig afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan uw privacybelang, wij u hierover door middel van deze privacy- en cookieverklaring informeren en wij u daarnaast het recht op bezwaar hiertegen bieden; of dat wij u vooraf om toestemming hebben gevraagd. De toestemming die u geeft kunt u op elk moment weer intrekken.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze websites worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Voorbeelden hiervan zijn functies als laatst bezochte pagina om daar direct terug te keren.

Analytische cookies

Google Analytics cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoelang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruiken wij vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken. Wij verwijzen u verder naar deprivacyverklaringen dePrivacy Shieldcertificering van Google.

Social media cookies

Deze cookies worden gebruikt om buttons, van bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn, te plaatsen zodat u ons kunt volgen. Ook maken social media cookies het mogelijk om tweets over ons en/of onze scholen te embedden op de website(s). Wij verwijzen u verder naar deprivacyverklaringen dePrivacy Shieldcertificering van LinkedIn en de deprivacyverklaringen dePrivacy Shieldcertificering van Twitter.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Voor de bovengenoemde doeleinden, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:•NAW-gegevens;

•Persoonsgegevens op basis van websitebezoek zoals browser en geografische gegevens;•Cookie ID;
•IP-adres;
•Overige persoonsgegevens die u invult in een van onze contactformulieren.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van u gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van de bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we precies van u verzamelen en gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om de bovenstaande doelen. Dit betekent ook dat de persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw

gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij op al onze websites gebruik van SSL- certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een
 • misdrijf).
 • De volgende categorieën van derden verwerken uw persoonsgegevens:
 • Onze ICT-dienstverleners waaronder onze website-beheerder;
 • Verzenddiensten voor het versturen van berichten of e-mails;
 • Onze cookie-dienstverleners.

Welke rechten heeft u

U heeft een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. U kunt op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van NUOVO. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om persoonsgegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van u verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

NUOVO zal geen besluiten nemen over u, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.