Roostermakers opleiding

Een goed rooster is onmisbaar voor goed onderwijs. Het moet structuur en regelmaat bieden aan iedereen binnen een school. Maar tegelijkertijd moet het ook flexibel zijn, om mee te kunnen bewegen met de groeiende vraag naar meer maatwerk voor elke leerling en de komst van steeds meer nieuwe onderwijsvormen. Een roostermaker speelt dus een essentiële rol en bij NUOVO Scholen investeren we hier graag in.

In 2021 zijn we gestart met het intern opleiden van nieuwe roostermakers door middel van het RiO-traject (RiO = roostermaker-in-opleiding). En met succes, inmiddels is er een groep van ruim twintig roostermakers en RiO’s die met veel plezier en naar tevredenheid van de scholen werkzaam is voor NUOVO.

Wat houdt het RiO-traject in?

Het RiO-traject is een traineeship van twee jaar, waarbij je direct aan het werk gaat en één dag in de week met je collega’s samenkomt om te leren. In het eerste jaar ligt de focus vooral op het kennismaken en het stap voor stap doorlopen van het roosterproces gedurende een schooljaar. In het tweede jaar komt de schoolcyclus voor een tweede keer langs en is er ruimte om aan de voorkant dit proces al te beïnvloeden, door bijvoorbeeld mee te praten over de haalbaarheid van plannen. Na twee jaar rond je het leertraject af met een zogenaamde ‘meesterproef’. Hierna ben je officieel roostermaker, waarbij de cursusmiddagen plaatsmaken voor samenwerkmiddagen.

Werken

Elke roostermaker-in-opleiding is gekoppeld aan twee scholen van NUOVO. Op beide scholen werken de RiO’s samen met andere roostermakers. Zo heb je altijd een sparringspartner en leer je tegelijkertijd heel verschillende dingen van verschillende scholen. De eigen identiteit van een school van NUOVO is namelijk goed terug te zien in het rooster, die kruisbestuiving binnen het team zorgt dat er met een brede blik naar het roosterproces wordt gekeken.

Leren

Het hele team komt wekelijks samen om van en met elkaar te leren.Er wordt tijd gemaakt voor de cursussen, waarbij de focus ligt op:

  • hard skills - ook wel de knoppencursus genoemd; welke functionaliteiten heeft het roosterprogramma allemaal
  • soft skills - persoonlijke ontwikkeling; welke rol heb je bijvoorbeeld als roostermaker binnen een school

Dat wat je tijdens de cursusmomenten leert, kun je meteen in de praktijk gebruiken. Ook wordt er regelmatig tijd vrij gemaakt voor intervisie;er wordt besproken hoe het bij iedereen gaat, hoe de scholen erbij staan en waar ontwikkelpunten zitten.

Voor wie?

Mensen die voor het traineeship in aanmerking te komen hebben een sterk analytisch vermogen en kunnen zich snel dingen eigen maken. Structuren kunnen doorzien en snel schakelen zijn erg belangrijk in dit vak. Daarnaast is het belangrijk om communicatief vaardig te zijn. Als roostermaker binnen een school ben je een spin in het web en zit te regelmatig met diverse mensen om tafel om tot het beste resultaat te komen. Bovenstaande vaardigheden worden in de cursusmomenten uitgediept en verder ontwikkeld.

Meer weten over het RiO-traject?

Romee van Erning kan je er alles over vertellen, stuur naar een mailtje via rerning@nuovo.nl.