Onze visie op onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op een ontwikkelingsgericht perspectief waarin zelfkennis en zelfvertrouwen bij leerlingen centraal staan. Ons doel is hen niet alleen naar een diploma te leiden, maar ook de kennis en vaardigheden mee te geven waarmee ze een gezond, gelukkig, en betekenisvol leven kunnen leiden. Hiervoor moeten we voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, zodat onze basiskwaliteit ten alle tijden op orde is. Daarnaast vraagt het ook een ontwikkelingsgerichte schoolorganisatie. Wij hebben aandacht voor het welzijn van onze leerlingen en medewerkers en zoeken altijd naar de beste manieren om ons onderwijs in te richten.

Ons ontwikkelingsgericht onderwijs rust op 4 pijlers:

1. Waarderend leer- en werkklimaat

Wij creëren een veilige, stimulerende omgeving waarin we uitgaan van en investeren in het goede. We zien en horen iedereen, benadrukken talent en besteden aandacht aan mentale gezondheid.Leerlingen leren vaardigheden om hun eigen welzijn en dat van anderen te vergroten en bewaken.

2. Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs

Wij streven naar een stimulerend en contextrijk leerproces dat aansluit bij verschillende behoeften en interesses, met relevante buitenschoolse verbindingen.

3. Eigenaarschap

Wij faciliteren leerlingen om de regie te nemen over hun eigen leerproces. Wij investeren in de vaardigheden die hiervoor nodig zijn en geven waarderend feedback.

4. De leerling – en niet het systeem – als uitgangspunt

Wij experimenteren met flexibele onderwijsvormen om zo bij te dragen aan grotere kansengelijkheid. Hierbij streven we naar maatwerk voor iedere leerling.